Chuyển đổi file sang định dạng GIF

Trình chuyển đổi GIF

Tải lên file hình ảnh của bạn để chuyển đổi nó từ các định dạng hình ảnh khác nhau sang GIF. Bạn cũng có thể tải lên các video clip và tạo ảnh động GIF bằng trình chuyển đổi này. Tùy ý chọn các tùy chọn để nâng cao chất lượng hình ảnh hoặc áp dụng các hiệu ứng kỹ thuật số.

Trình chuyển đổi gif

Trình chuyển đổi gif
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/tif/example_small.tif)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Nén:
  Trợ giúp
 • Chọn một cài đặt trước:
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh) Xóa nền
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi hình ảnh miễn phí này chuyển đổi gần 130 định dạng hình ảnh.

Cách để chuyển đổi sang GIF?

 1. Tải lên file hình ảnh của bạn.
 2. Tạo file GIF động bằng cách tải video lên.
 3. Thay đổi kích thước và chất lượng hình ảnh, thêm bộ lọc màu và thậm chí cắt ảnh (tùy chọn).
 4. Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách nhấp vào nút tương ứng
Đánh dấu trang và chia sẻ trang