Trình chuyển đổi 264 sang GIF

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi 264 sang GIF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file 264 thành GIF?

  1. Chọn file 264 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 264 sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang 264:

Trình chuyển đổi GIF sang 264
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm 264

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 264 sang GIF:

Chuyển đổi 264 sang GIF với file ví dụ 264 của chúng tôi.