Trình chuyển đổi EMF sang PNG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Enhanced Metafile (32-bit) sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi EMF sang PNG.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Sử dụng AI để nâng cấp chat lượng hình ảnh.


Làm cách nào để chuyển đổi file EMF thành PNG?

  1. Chọn file EMF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EMF sang PNG
  4. Tải file PNG của bạn
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm EMF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EMF sang PNG:

Chuyển đổi EMF sang PNG với file ví dụ EMF của chúng tôi.