Trình chuyển đổi ODG sang JPG

Chuyển đổi ODG sang JPG

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Sử dụng AI để nâng cấp chat lượng hình ảnh.


Chuyển file của bạn từ OpenDocument Graphic File sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi ODG sang JPG.

Làm cách nào để chuyển đổi file ODG thành JPG?

  1. Chọn file ODG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODG sang JPG
  4. Tải file JPG của bạn
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm ODG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODG sang JPG:

Chuyển đổi ODG sang JPG với file ví dụ ODG của chúng tôi.