Trình chuyển đổi PS sang TIFF

Chuyển đổi PS sang TIFF

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Adobe PostScript File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi PS sang TIFF.

Làm cách nào để chuyển đổi file PS thành TIFF?

  1. Chọn file PS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PS sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm PS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PS sang TIFF:

Chuyển đổi PS sang TIFF với file ví dụ PS của chúng tôi.