Trình chuyển đổi XPS sang JPG

Chuyển đổi XPS sang JPG

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Sử dụng AI để nâng cấp chat lượng hình ảnh.


Chuyển file của bạn từ Microsoft XML Paper Specification File sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi XPS sang JPG.

Làm cách nào để chuyển đổi file XPS thành JPG?

  1. Chọn file XPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XPS sang JPG
  4. Tải file JPG của bạn
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm XPS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XPS sang JPG:

Chuyển đổi XPS sang JPG với file ví dụ XPS của chúng tôi.