Trình chuyển đổi XPS sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Microsoft XML Paper Specification File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi XPS sang TIFF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Sử dụng AI để nâng cấp chat lượng hình ảnh.


Làm cách nào để chuyển đổi file XPS thành TIFF?

  1. Chọn file XPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XPS sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm XPS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XPS sang TIFF:

Chuyển đổi XPS sang TIFF với file ví dụ XPS của chúng tôi.