PSD من ICO أداة التحويل

تحويل الملف من Adobe Photoshop Document إلى Microsoft icon file مع أداة التحويل من PSD إلى ICO.

التحويل
...
إلى
...
اسحب الملفات هنا
إعدادات اختيارية
px
px
dpi
px
px
px
px

كيف يمكن التحويل من ملف PSD إلى ICO؟