Chuyển đổi file hình ảnh sang WBMP (định dạng dành cho điện thoại di động)

Trình chuyển đổi WBMP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển đổi file hình ảnh của bạn từ hơn 120 định dạng hình ảnh sang định dạng WBMP cho điện thoại di động. Ngoài ra, còn áp dụng các bộ lọc kỹ thuật số để nâng cao chất lượng hình ảnh của bạn.

Định dạng Wireless Bitmap (WBMP) được sử dụng phổ biến trên điện thoại di động. Bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi hình ảnh này để chuyển đổi cho gần 130 định dạng hình ảnh sang WBMP.