Chuyển đổi file hình ảnh của bạn sang định dạng ICO

Trình chuyển đổi ICO

Tạo file ảnh ICO từ nhiều định dạng nguồn khác nhau bằng công cụ chuyển đổi ICO trực tuyến này. Kích thước tối đa cho định dạng ICO là 256 pixel. Nếu bạn không nhập kích thước hình ảnh, file của bạn sẽ được tự động thay đổi kích thước thành kích thước hình ảnh đó.

Trình chuyển đổi ico

Trình chuyển đổi ico
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/tiff/example_small.tiff)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Nếu bạn muốn tạo favicon.ico, bạn chỉ cần chọn kích thước 16x16 pixel bằng công cụ này. Chúng tôi hiện hỗ trợ các định dạng sau để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang ICO.