Chuyển đổi file hình ảnh của bạn sang định dạng ICO

Trình chuyển đổi ICO

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Tạo file ảnh ICO từ nhiều định dạng nguồn khác nhau bằng công cụ chuyển đổi ICO trực tuyến này. Kích thước tối đa cho định dạng ICO là 256 pixel. Nếu bạn không nhập kích thước hình ảnh, file của bạn sẽ được tự động thay đổi kích thước thành kích thước hình ảnh đó.

Nếu bạn muốn tạo favicon.ico, bạn chỉ cần chọn kích thước 16x16 pixel bằng công cụ này. Chúng tôi hiện hỗ trợ các định dạng sau để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang ICO.

Làm cách nào để tạo ICO?

  1. Tải lên file hình ảnh.
  2. Sử dụng cài đặt tùy chọn để thay đổi kích thước ICO, DPI hoặc cắt ảnh gốc (tùy chọn).
  3. Tạo favicon.ico bằng cách chọn kích thước 16x16 pixel.
  4. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" và biểu tượng của bạn sẽ được tạo.