Chuyển đổi file sang định dạng GIF

Tải lên file hình ảnh của bạn để chuyển đổi nó từ các định dạng hình ảnh khác nhau sang GIF. Bạn cũng có thể tải lên các video clip và tạo ảnh động GIF bằng trình chuyển đổi này. Tùy ý chọn các tùy chọn để nâng cao chất lượng hình ảnh hoặc áp dụng các hiệu ứng kỹ thuật số.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi GIF

Trình chuyển đổi hình ảnh miễn phí này chuyển đổi gần 130 định dạng hình ảnh.

Cách để chuyển đổi sang GIF?

  1. Tải lên file hình ảnh của bạn.
  2. Tạo file GIF động bằng cách tải video lên.
  3. Thay đổi kích thước và chất lượng hình ảnh, thêm bộ lọc màu và thậm chí cắt ảnh (tùy chọn).
  4. Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách nhấp vào nút tương ứng