Trình chuyển đổi NUMBERS sang GIF

Chuyển file của bạn từ Numbers Spreadsheet File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi NUMBERS sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file NUMBERS thành GIF?

  1. Chọn file NUMBERS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ NUMBERS sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn