Chuyển đổi định dạng hình ảnh sang SVG

Trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi file hình ảnh của mình sang định dạng SVG (Scalable Vector Graphics) (thử nghiệm). Bạn có thể tải file lên hoặc cung cấp URL dẫn đến hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể chọn các hiệu ứng kỹ thuật số để nâng cao chất lượng hình ảnh.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi SVG

Nếu bạn chuyển đổi từ các hình ảnh raster như PNG hoặc JPG, công cụ chuyển đổi SVG này sẽ chuyển đổi hình dạng và đối tượng của bạn sang đồ họa vector đen trắng có thể mở rộng mà không làm giảm chất lượng. Sau đó, chúng có thể được tinh chỉnh hoặc tô màu bằng chương trình đồ họa vector miễn phí như Inkscape. Ảnh chụp rất có thể sẽ không có các hiệu ứng mong muốn khi chuyển đổi từ định dạng raster sang SVG.

Nếu bạn chuyển đổi từ các định dạng vectơ khác như eps hoặc ai, trình chuyển đổi này sẽ cố gắng giữ lại tất cả dữ liệu vectơ và màu và chuyển đổi file vectơ của bạn.

Trình chuyển đổi SVG (The Scalable Vector Graphics) cho phép bạn chuyển đổi từ gần 130 định dạng ban đầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về SVG, vui lòng truy cập vàođường dẫn liên kếtnày.