Trình chuyển đổi PDF sang SVG

Chuyển file của bạn từ Portable Document Format sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi PDF sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PDF thành SVG?

  1. Chọn file PDF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDF sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang PDF:

Trình chuyển đổi SVG sang PDF
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm PDF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PDF sang SVG:

Chuyển đổi PDF sang SVG với file ví dụ PDF của chúng tôi.