Chuyển đổi hình ảnh sang PNG

Trình chuyển đổi PNG

Chuyển đổi file hình ảnh của bạn sang PNG bằng trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này. Tải lên file hình ảnh của bạn và chọn các bộ lọc khác nhau để thay đổi hình ảnh của bạn và áp dụng các hiệu ứng kỹ thuật số.

Trình chuyển đổi png

Trình chuyển đổi png
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/gif/example_small.gif)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Cài đặt chất lượng:
  Trợ giúp
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh) Xóa nền
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này có thể chuyển đổi hình ảnh từ hơn 120 định dạng ban đầu sang PNG (Portable Network Graphics).