Trình chuyển đổi PNG sang SVG

Chuyển file của bạn từ Portable Network Graphics sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi PNG sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PNG thành SVG?

  1. Chọn file PNG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PNG sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang PNG:

Trình chuyển đổi SVG sang PNG
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm PNG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PNG sang SVG:

Chuyển đổi PNG sang SVG với file ví dụ PNG của chúng tôi.