Trình chuyển đổi WEBP sang PNG

Chuyển file của bạn từ Google Web Picture files sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi WEBP sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WEBP thành PNG?

  1. Chọn file WEBP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WEBP sang PNG
  4. Tải file PNG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang WEBP:

Trình chuyển đổi PNG sang WEBP
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm WEBP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WEBP sang PNG:

Chuyển đổi WEBP sang PNG với file ví dụ WEBP của chúng tôi.