Trình chuyển đổi ODS sang WEBP

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Spreadsheet sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi ODS sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODS thành WEBP?

  1. Chọn file ODS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODS sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn