Trình chuyển đổi ODS sang BMP

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Spreadsheet sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi ODS sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODS thành BMP?

  1. Chọn file ODS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODS sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn