Trình chuyển đổi ODS sang GIF

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Spreadsheet sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi ODS sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODS thành GIF?