Trình chuyển đổi trực tuyến file hình ảnh sang định dạng JPEG

Chuyển đổi hình ảnh của bạn sang JPG từ nhiều định dạng khác nhau bao gồm cả PDF. Tải lên các file để chuyển đổi và áp dụng các hiệu ứng theo tùy chọn.

Nếu bạn cần thêm các tính năng nâng cao như cắt ảnh, thay đổi kích thước hoặc áp dụng các bộ lọc, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa hình ảnh trực tuyến miễn phí này .

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi JPG

Trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này chuyển đổi từ hơn 120 định dạng hình ảnh. Kích thước tải lên hiện đã được giới hạn ở 100 MB cho mỗi file hình ảnh.

Làm cách nào để chuyển đổi sang JPG?

  1. Tải lên file hình ảnh của bạn hoặc một file khác.
  2. Nâng cao chất lượng hình ảnh của JPG, thay đổi kích thước hình ảnh, DPI, v.v. với các cài đặt tùy chọn (tùy chọn).
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi".