Trình chuyển đổi JPG sang JPEG

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi JPG sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành JPEG?

  1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang JPEG
  4. Tải file JPEG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPEG sang JPG:

Trình chuyển đổi JPEG sang JPG
Hãy thử chuyển đổi JPEG với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang JPEG:

Chuyển đổi JPG sang JPEG với file ví dụ JPG của chúng tôi.