Trình chuyển đổi TXT sang JPG

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi TXT sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành JPG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPG sang TXT:

Trình chuyển đổi JPG sang TXT
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang JPG:

Chuyển đổi TXT sang JPG với file ví dụ TXT của chúng tôi.