Trình chuyển đổi TXT sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi TXT sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành TIFF?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TIFF sang TXT:

Trình chuyển đổi TIFF sang TXT
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang TIFF:

Chuyển đổi TXT sang TIFF với file ví dụ TXT của chúng tôi.