Chuyển đổi file hình ảnh sang định dạng TGA

Trình chuyển đổi TGA

Sử dụng trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến miễn phí này để chuyển đổi hình ảnh của bạn sang định dạng TGA (Targa). Tùy chọn áp dụng các tính năng nâng cao và hiệu ứng kỹ thuật số để thay đổi hình ảnh của bạn.

Trình chuyển đổi tga

Trình chuyển đổi tga
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/nef/example.nef)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi hình ảnh TGA (Truevision Targa image) có thể chuyển đổi từ gần 130 định dạng ban đầu.