Trình chuyển đổi EPS sang TGA

Chuyển file của bạn từ Adobe Encapsulated PostScript File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi EPS sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EPS thành TGA?

  1. Chọn file EPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPS sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang EPS:

Trình chuyển đổi TGA sang EPS
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm EPS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPS sang TGA:

Chuyển đổi EPS sang TGA với file ví dụ EPS của chúng tôi.