Trình chuyển đổi ODT sang EPS

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi ODT sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành EPS?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPS sang ODT:

Trình chuyển đổi EPS sang ODT
Hãy thử chuyển đổi EPS với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang EPS:

Chuyển đổi ODT sang EPS với file ví dụ ODT của chúng tôi.