Trình chuyển đổi ODT sang PNG

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi ODT sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành PNG?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang PNG
  4. Tải file PNG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang ODT:

Trình chuyển đổi PNG sang ODT
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang PNG:

Chuyển đổi ODT sang PNG với file ví dụ ODT của chúng tôi.