Trình chuyển đổi ODT sang SVG

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi ODT sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành SVG?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang ODT:

Trình chuyển đổi SVG sang ODT
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang SVG:

Chuyển đổi ODT sang SVG với file ví dụ ODT của chúng tôi.