Chuyển đổi hình ảnh sang định dạng .EXR dãy tương phản động cao (HDR)

Trình chuyển đổi EXR

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Nếu bạn cần chuyển đổi hình ảnh của mình với HDR, bạn có thể sử dụng công cụ này để chuyển đổi hình ảnh của mình sang định dạng EXR. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng để thay đổi hình ảnh HDR của mình.

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ các định dạng sau để chuyển đổi sang HDR:
JPG, PNG, NEF, CR2, v.v.