Chuyển đổi hình ảnh sang định dạng .EXR dãy tương phản động cao (HDR)

Nếu bạn cần chuyển đổi hình ảnh của mình với HDR, bạn có thể sử dụng công cụ này để chuyển đổi hình ảnh của mình sang định dạng EXR. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng để thay đổi hình ảnh HDR của mình.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi EXR

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ các định dạng sau để chuyển đổi sang HDR:
JPG, PNG, NEF, CR2, v.v.