Chuyển đổi hình ảnh sang định dạng .EXR dãy tương phản động cao (HDR)

Trình chuyển đổi EXR

Nếu bạn cần chuyển đổi hình ảnh của mình với HDR, bạn có thể sử dụng công cụ này để chuyển đổi hình ảnh của mình sang định dạng EXR. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng để thay đổi hình ảnh HDR của mình.

Trình chuyển đổi exr

Trình chuyển đổi exr
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/tga/example_small.tga)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ các định dạng sau để chuyển đổi sang HDR:
JPG, PNG, NEF, CR2, v.v.