Trình chuyển đổi EXR sang SVG

Chuyển file của bạn từ OpenEXR Image sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi EXR sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EXR thành SVG?

  1. Chọn file EXR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EXR sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn