Trình chuyển đổi JPG sang EXR

Chuyển đổi JPG sang EXR

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang OpenEXR Image bằng trình chuyển đổi JPG sang EXR.

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành EXR?

  1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang EXR
  4. Tải file EXR của bạn
Hãy thử chuyển đổi EXR với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang EXR:

Chuyển đổi JPG sang EXR với file ví dụ JPG của chúng tôi.