Trình chuyển đổi FLV sang JPG

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi FLV sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành JPG?

  1. Chọn file FLV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLV sang JPG
  4. Tải file JPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPG sang FLV:

Trình chuyển đổi JPG sang FLV
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang JPG:

Chuyển đổi FLV sang JPG với file ví dụ FLV của chúng tôi.