Trình chuyển đổi FLV sang SVG

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi FLV sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành SVG?

  1. Chọn file FLV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLV sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang FLV:

Trình chuyển đổi SVG sang FLV
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang SVG:

Chuyển đổi FLV sang SVG với file ví dụ FLV của chúng tôi.