Trình chuyển đổi FLV sang TGA

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi FLV sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành TGA?

  1. Chọn file FLV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLV sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang FLV:

Trình chuyển đổi TGA sang FLV
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang TGA:

Chuyển đổi FLV sang TGA với file ví dụ FLV của chúng tôi.