Chuyển đổi file hình ảnh sang WebP

Trình chuyển đổi WebP trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi file hình ảnh của mình sang định dạng WebP từ Google. Tải lên file của bạn hoặc cung cấp đường dẫn liên kết đến hình ảnh và nhấp vào "Chuyển đổi file". File sẽ được chuyển đổi ngay lập tức và bạn có thể tải xuống file hình ảnh WebP ngay sau khi nó được chuyển đổi.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px
Trình chuyển đổi WEBP

WebP đã được phát triển bởi Google để có thể tạo ra những file hình ảnh với dung lượng nhỏ hơn và đẹp hơn để có thể giúp cho web chạy nhanh hơn. File WepB bao gồm dữ liệu hình ảnh VP8 và một vùng chứa dựa trên RIFF. Đây là một định dạng hình ảnh mới sử dụng tính năng nén có tổn hao cho hình ảnh.

Trình chuyển đổi WebP này cũng hỗ trợ chuyển đổi GIF động sang WebP động.