Chuyển đổi file hình ảnh sang WebP

Trình chuyển đổi WEBP

Trình chuyển đổi WebP trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi file hình ảnh của mình sang định dạng WebP từ Google. Tải lên file của bạn hoặc cung cấp đường dẫn liên kết đến hình ảnh và nhấp vào "Chuyển đổi file". File sẽ được chuyển đổi ngay lập tức và bạn có thể tải xuống file hình ảnh WebP ngay sau khi nó được chuyển đổi.

Trình chuyển đổi webp

Trình chuyển đổi webp
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster%20image/bmp/example_small.bmp)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

WebP đã được phát triển bởi Google để có thể tạo ra những file hình ảnh với dung lượng nhỏ hơn và đẹp hơn để có thể giúp cho web chạy nhanh hơn. File WepB bao gồm dữ liệu hình ảnh VP8 và một vùng chứa dựa trên RIFF. Đây là một định dạng hình ảnh mới sử dụng tính năng nén có tổn hao cho hình ảnh.

Trình chuyển đổi WebP này cũng hỗ trợ chuyển đổi GIF động sang WebP động.