Trình chuyển đổi CSV sang WEBP

Chuyển file của bạn từ Comma Separated Values File sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi CSV sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file CSV thành WEBP?

  1. Chọn file CSV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CSV sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn