Chuyển đổi file hình ảnh sang định dạng EPS

Trình chuyển đổi EPS

Với công cụ này, bạn có thể chuyển đổi hầu hết mọi file hình ảnh sang định dạng EPS. Thay đổi cài đặt trong phần bộ lọc kỹ thuật số để áp dụng các thay đổi cho hình ảnh của bạn khi cần.

Trình chuyển đổi eps

Trình chuyển đổi eps
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/vector%20image/svg/example.svg)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi này chuyển đổi sang định dạng Adobe Encapsulated PostScript (EPS).