Trình chuyển đổi PUB sang EPS

Chuyển file của bạn từ Microsoft Publisher Document File sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi PUB sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PUB thành EPS?

  1. Chọn file PUB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PUB sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn