Trình chuyển đổi SWF sang EPS

Chuyển file của bạn từ Shockwave Flash Movie sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi SWF sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file SWF thành EPS?

  1. Chọn file SWF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SWF sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn