Trình chuyển đổi SWF sang SVG

Chuyển file của bạn từ Shockwave Flash Movie sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi SWF sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file SWF thành SVG?

  1. Chọn file SWF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SWF sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn