Trình chuyển đổi TGA sang EPS

Chuyển file của bạn từ Truevision Targa Graphic File sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi TGA sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TGA thành EPS?

  1. Chọn file TGA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TGA sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPS sang TGA:

Trình chuyển đổi EPS sang TGA
Hãy thử chuyển đổi EPS với file thử nghiệm TGA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TGA sang EPS:

Chuyển đổi TGA sang EPS với file ví dụ TGA của chúng tôi.