Trình chuyển đổi WORD sang TGA

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi WORD sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WORD thành TGA?

  1. Chọn file WORD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WORD sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang WORD:

Trình chuyển đổi TGA sang WORD
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm WORD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WORD sang TGA:

Chuyển đổi WORD sang TGA với file ví dụ WORD của chúng tôi.