Trình chuyển đổi WORD sang GIF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi WORD sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WORD thành GIF?

  1. Chọn file WORD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WORD sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang WORD:

Trình chuyển đổi GIF sang WORD
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm WORD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WORD sang GIF:

Chuyển đổi WORD sang GIF với file ví dụ WORD của chúng tôi.