Trình chuyển đổi POWERPOINT sang TGA

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi POWERPOINT sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file POWERPOINT thành TGA?

  1. Chọn file POWERPOINT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ POWERPOINT sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm POWERPOINT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ POWERPOINT sang TGA:

Chuyển đổi POWERPOINT sang TGA với file ví dụ POWERPOINT của chúng tôi.