Trình chuyển đổi POWERPOINT sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi POWERPOINT sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file POWERPOINT thành SVG?

  1. Chọn file POWERPOINT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ POWERPOINT sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm POWERPOINT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ POWERPOINT sang SVG:

Chuyển đổi POWERPOINT sang SVG với file ví dụ POWERPOINT của chúng tôi.