Trình chuyển đổi POWERPOINT sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi POWERPOINT sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file POWERPOINT thành TIFF?

  1. Chọn file POWERPOINT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ POWERPOINT sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm POWERPOINT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ POWERPOINT sang TIFF:

Chuyển đổi POWERPOINT sang TIFF với file ví dụ POWERPOINT của chúng tôi.