Trình chuyển đổi POWERPOINT sang PNG

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi POWERPOINT sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file POWERPOINT thành PNG?

Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm POWERPOINT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ POWERPOINT sang PNG:

Chuyển đổi POWERPOINT sang PNG với file ví dụ POWERPOINT của chúng tôi.