Trình chuyển đổi POWERPOINT sang GIF

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi POWERPOINT sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file POWERPOINT thành GIF?

  1. Chọn file POWERPOINT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ POWERPOINT sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm POWERPOINT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ POWERPOINT sang GIF:

Chuyển đổi POWERPOINT sang GIF với file ví dụ POWERPOINT của chúng tôi.