Trình chuyển đổi TIFF sang TGA

Chuyển file của bạn từ Tagged Image File Format sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi TIFF sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TIFF thành TGA?

  1. Chọn file TIFF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TIFF sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang TIFF:

Trình chuyển đổi TGA sang TIFF
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm TIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TIFF sang TGA:

Chuyển đổi TIFF sang TGA với file ví dụ TIFF của chúng tôi.